Kam putuje výtěžek?

Festival Na vodě se od roku 2007 stal charitativní akcí. Výtěžek každého ročníku putuje na misijní účely do chudých zemí třetího světa. Zejména poslední 2 festivaly podpořili misie v Tanzánii. V této překrásné východoafrické zemi je Safari, Kilimanjaro, největší africké jezera, ovšem je to taky země, která patří mezi 10 nejchudších států světa, v rámci nebezpečných nemocí patří rovněž mezi nejubožejší země. Velké problémy s pitnou vodou, díky špatné a minimální zdravotní péči vysoká úmrtnost novorozeňat, zcela běžné jsou nemoci jako AIDS, malárie, cholera, žlutá zimnice, spavá nemoc, gramotnost dospělých dosahuje max. 60 %.

Místní řád Panny Marie – královny apoštolů pracuje v jihozápadní části země v těch nejodlehlejších a těžko přístupných oblastech. Buduje zde školy, kliniky, sirotčince a úspěšně systematicky pracuje s místními obyvateli.
Občanské sdružení Bez mámy se rozhodlo řád podpořit, postavit školu, kliniku, misijní stanici a sirotčince ve vesnici Mahango. Celý projekt je zaměřen asi pro 10 000 lidí a především velký počet strádajících dětí. Díky výtěžku Festivalu Na vodě se podpořila stavba misijní stanice, vybavila se škola a začaly se stavět sirotčince.